Bestsellers
Sort by
Show result
 • 6809 Dead Guard(131 Pcs)
 • 6810 Spider Hero(125 Pcs)
 • 6811 Thor(141 Pcs)
 • 6812 Lokey(137 Pcs)
 • 6813 Red Giant(135 Pcs)
 • 6814 Ant Man(137 Pcs)
 • Suitable 6+
RM19.90
 • 6823 Master Roshi(143 Pcs)
 • 6824 Frieza(114 Pcs)
 • 6825 Saiyan(179 Pcs)
 • 6826 Bulma(152 Pcs)
 • 6828 Trunks(180 Pcs)
 • 6829 Vegeta(186 Pcs)
 • 6830 Majin Buu(186 Pcs)
 • 6831 Sun Goku(154 Pcs)
 • 6832 Android(129 Pcs)
 • 6833 Piccolo(164 Pcs)
 • 6834 Krillin(114 Pcs)
 • Suitable Ages 6+
RM19.90
 • 6859 Giant Warrior(118 Pcs)
 • 6860 Megatron(110 Pcs)
 • 6861 ASP Warrior(131 Pcs)
 • 6862 SoundWave(131 Pcs)
 • 6863 Super Inspector(134 Pcs)
 • 6864 Recoil(123 Pcs)
 • 6865 Dark Jazz(132 Pcs)
 • Suitable Ages 6+
RM19.90
 • 6801 Bat Hero(91 Pcs)
 • 6802 Droll(117 Pcs)
 • 6804 Magic Heroine(108 Pcs)
 • 6805 Captain(76 Pcs)
 • 6806 Iron Hero(98 Pcs)
 • 6807 Black Panther(65 Pcs)
 • 6808 Dr Magic(107 Pcs)
 • 6815 Dark Reflict(143 Pcs)
 • 6816 Leader USA(79 Pcs)
 • 6817 Hulk(93 Pcs)
 • 6818 Iron Hero(93 Pcs)
 • 6819 Droll(151 Pcs)
 • 6820 Rubin(101 Pcs)
 • 6821 Bat Hero(91 Pcs)
 • 6822 Bat Lass(99 Pcs)
 • Suitable Ages 6+
RM19.90
 • 6835 Superman(104 Pcs)
 • 6837 Cyborg(108 Pcs)Decool
 • 6838 WonderWoman(143 Pcs)
 • 6840 Flash(122 Pcs)
 • 6841 Star Lord(112 Pcs)
 • 6842 Gamora(134 Pcs)
 • 6843 Iron Hero Mk 50(101 Pcs)
 • 6844 Thanos(105 Pcs)
 • 6845 Superhero SpiderMan(82 Pcs)
 • Suitable Ages 6+
 • 6846 Groot(151 Pcs)
RM19.90